Fin bit!


Too Close


Rätt jäsig låt. Något som är mindre jäsigare är vädret och att jag näst intill känner mig som levande död under veckorna med pendling med tidiga mornar och sena kvällar.. Dock ändras det väl så fort man får lön.

Where are you going?